Mazowsze: Kolorowy koncert na ekranie

Skarb polskiej kultury. Filmowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze zarejestrowany w jego siedzibie - w pałacu w Karolinie, części wsi Otrębusy pod Warszawą. W repertuarze: Bandoska, Kukułeczka, Pod borem oraz tańce: oberek, olender. Скарб польської культури. Фільм-концерт ансамблю пісні і танцю “Мазовія”, записаний у палаці в Кароліні, частині села Отренбуси під Варшавою. У репертуарі ансамблю - "Батрачка", "Зозуленька", "Під бором", а також танці: "Оберек", "Олендер".