Martwa natura

Poetycka impresja, utrzymana w żałobnej tonacji, ukazująca pejzaż Wietnamu w dwa lata po zakończeniu wojny. Pozbawionej jakiegokolwiek komentarza wizualnej narracji towarzyszy kompozycja Mozarta.