Listy z Wietnamu

Ekipa Polskiej Kroniki Filmowej w 1955 roku przez prawie pół roku dokumentowała życie w komunistycznym Wietnamie. Nadarzyła się ku temu okazja, jako że Polacy wchodzili w skład międzynarodowej komisji nadzorującej wykonywanie postanowień genewskich.