Krok od przepaści

Film Macieja Sieńskiego to rozległa panorama życia w okupowanej Polsce. Dokumentalista koncentruje się na egzystencji cywilów, ich warunkach bytowych, a przede wszystkim na ustawicznym i nasilającym się okresowo terrorze nazistów.