Krakowskie wesele

Krakowskie wesele to film popularyzujący muzykę i taniec ludowy oraz utwór Karola Kurpińskiego „Wesele w Ojcowie”. Występują tancerki i tancerze Państwowego Zespołu Tańca pod kierunkiem Eugeniusza Paplińskiego.