Koniec Polski

Dokument ukazujący stan współczesny i opowiadający o przeszłości Półwyspu Helskiego, który wskutek niewłaściwego gospodarowania człowieka jest stopniowo zabierany przez morze. Sytuacja na tym niewielkim wycinku polskiej ziemi oddaje stan kraju tuż po upadku komunizmu.