Kolejarskie słowo

Na koks z kopalni Śląska czeka huta „Szczecin”, a wraz z nią miasta i wielkie budowy Polski Ludowej. Parowoźnicy zobowiązują się nie dopuścić do żadnego opóźnienia pociągu, dają na to list gwarancyjny – tytułowe kolejarskie słowo.