Kobieta

Artykuł 66 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 1952 roku gwarantował Polkom równouprawnienie we wszystkich dziedzinach życia. Gwarancją tego równouprawnienia była praca, równe z mężczyznami zarobki i zorganizowana opieka nad dziećmi.