Każdy dzień

Zapis jednego dnia z życia przewlekle chorego mężczyzny - wydawałoby się - w sile wieku. Rozpoczyna się i kończy fragmentem z wiersza Horacego, zalecającego docenienie każdego świtu