Jest

Wierni ze wsi Zbrosza Duża wędrują na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w czasie jego II pielgrzymki do Polski, która odbyła się 16-23 czerwca 1983 roku. Mała wspólnota o wielkim duchowym potencjale dociera na spotkanie.