Idę do słońca

Film dokumentalny Andrzeja Wajdy prezentuje dorobek artystyczny Xawerego Dunikowskiego, wybitnego rzeźbiarza z okresu I połowy XX wieku. Łączy cechy reportażu i impresji dokumentalnej z pracowni artysty i rzeźb plenerowych.