Hokus - pokus

Hokus pokus pokazuje próbę nakłonienia młodego iluzjonisty do wstąpienia do partii.