Happy end

Sprawa inżyniera Koconia i skutków jego niegospodarności staje się głównym tematem zebrania w fabryce. Uczestnicy szybko przechodzą do sądu nad moralnością inżyniera. Na szczęście to tylko psychodrama.