Górnicy '88

Latem 1988 roku wybuchła fala strajków w kopalniach. Górnicy protestowali przeciw niebezpiecznym warunkom pracy i niskim wynagrodzeniom. Rząd zagroził represjami.