Głosy z daleka

Dokumentalny zapis wspomnień Polaków zesłanych do Kazachstanu. Opis surowych warunków życia, terroru, głodu i pracy ponad siły zilustrowano fotografiami archiwalnymi oraz współczesnymi ujęciami kazachskich bezdroży i miasteczek, w których wciąż jeszcze widoczne są ślady minionego reżimu.