Gdy wszystko było pierwsze

Zapis pierwszych dni tzw. Polski Lubelskiej, czyli życia w Lublinie i na ziemiach polskich zdobytych w 1944 roku w wyniku lipcowej ofensywy Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Dokument zrealizowany z perspektywy XXX-lecia Polski Ludowej.