Gadające głowy

Podstawowe pytania egzystencjalne padają tu w formie sondy ulicznej. W efekcie oglądamy zbiorowy portret Polaków 1979 roku – od rocznego dziecka po blisko stuletnią staruszkę. Uniwersalne pragnienia łączą się z potrzebami tu i teraz. Основні екзистенційні питання задаються тут у вигляді вуличного опитування. У результаті ми бачимо цілісний портрет польського суспільства 1979 року – від однорічної дитини до майже столітньої жінки. Загальнолюдські прагнення поєднуються з потребами тут і зараз.