Ekshumacja

Reportaż z ekshumacji szczątków ofiar stalinowskich represji w latach 30. Na terenie przylegającym dziś do ściany lotniska w Irkucku składane były ciała więźniów rozstrzelanych przez NKWD w pobliskim więzieniu.