Dwa oblicza boga

Dokument poświęcony Stolicy Bożej i Barankowej, sekcie rdzennie polskiego ruchu religijnego, z własną interpretacją Pisma Świętego i poparciem dla socjalistycznego państwa.