Do redakcji nadszedł list

Dokument ukazuje pracę dziennikarzy i znaczenie prasy w budowie socjalizmu. Jest wzorcowym przykładem realizacji, narzuconej polskiemu kinu w roku 1949, konwencji socrealistycznej, w ramach której wszystkie elementy struktury filmu podporządkowywane były funkcji perswazyjnej.