Czy jesteś wśród nich?!

Felieton piętnuje rozmaite typy wandalizmu i społecznie szkodliwych zachowań. Plujka uliczna, gospodynie marnujące wodę, nastoletni rozpruwacze kontaktów elektrycznych, pasażerowie szturmujący autobusy bez zwracania uwagi na innych, przechodnie dewastujący zieleń w mieście – czy jesteś wśród nich?