Czy będzie wojna

Dokument, w którym przy pomocy archiwaliów z regionalnych zbiorów oraz inscenizacji, odtworzono obraz przedwojennego Poznania. Oś konstrukcyjną filmu stanowi audycja radiowa z sierpnia 1939 roku z udziałem znanych i szanowanych mieszkańców miasta, którzy odpowiadają na pytanie: czy będzie wojna?