Chłopi '81

Na przełomie 1980/81 roku do masowego ruchu robotniczego dołączyli chłopi ze swoimi postulatami. W efekcie zarejestrowali NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.