Byłem kapo

W więziennej celi wyrok dożywocia odbywa były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, sądzony za gorliwe wypełnianie funkcji kapo. Z monologu do kamery poznajemy historię przeciętnego człowieka zniszczonego w potwornych czasach.