Być

Kamera rejestruje próbę ćwiczeń aktorów cyrkowych.