Budujemy nowe wsie

Wieś Piaseczno została wybrana przez rząd jako miejsce wzorcowej odbudowy polskiej wsi po drugiej wojnie światowej. Dzięki samopomocy chłopskiej i spółdzielniom takich miejscowości powstaje coraz więcej.