Benedykta Jerzego Dorysa życie szczęśliwe

Film Marii Kwiatkowskiej to zrealizowany tuż przed śmiercią bohatera dokumentalny portret jednego z najwybitniejszych polskich fotografików mody i portrecistów, Benedykta Jerzego Dorysa. Współzałożyciel Związku Polskich Artystów Fotografików opowiada w nim o swojej artystycznej drodze i życiu osobistym.