Reksio: Reksio strażak

Reksio gasi mały pożar i dołącza do drużyny strażackiej. Przestrzega przechodniów przed nieuważnym obchodzeniem się z ogniem na kuchence, niedopałkiem papierosa, zapałkami. W finale wynosi z wielkiego pożaru małego pieska.