Reksio: Reksio sadownik

Reksio z chłopcem-opiekunem postanawiają uporządkować sad. Naprawiają karmnik, zbierają śmieci i liście, a sad wraz z wiosną rozkwita. Zbierają kosze czereśni i słuchają śpiewu nowo wyklutych z gniazda ptaszków