Reksio: Reksio dobroczyńca

Reksio dokarmia głodnego psa i przeprowadza niewidomego przez ulicę. Wpada też na pomysł, by przysposobić głodnego psa do służby niewidomemu i w ten sposób znaleźć wsparcie dla obojga.