Reksio: Reksio detektyw

Kury proszą Reksia o dochodzenie w sprawie ginących jaj. Piesek nakrywa lisa na gorącym uczynku. Wędruje za zbiegiem po śladach. Okazuje się, że lis prowadzi w jamie hodowlę kurczątek. Psi detektyw odnajduje jamę i uwalnia maluchy.