Przygody kropli wody

Wędrówka kropli w różnych stanach skupienia przez podwórze, dom, przyrodę. Przyjęła postać pary, bryłki lodu, sopla. Wpłynęły na nią pory roku i działania człowieka.