Nosił Wilk Razy Kilka...

Ile razy kradzież może ujść na sucho? Złodziej czyści kieszenie pasażerów w tramwaju, a potem mieszkanie twardo śpiącego lokatora. Nie spodziewa się nawet, że kiedy sam zaśnie, zostanie okradziony ze wszystkiego.