Baśnie i waśnie: Zwycięstwo

W decydującym starciu wojsko Pika niszczy obronny wiatrak w pałacu Serc. Wszystko ginie w mącznej mgle. Rycerzyk zjawia się z odsieczą na czele wojska Karo. Pokonani okażą pokorę, a zwycięzcy wspaniałomyślność.