Ballady: Ballada o królu Piecuchu

Królowi Piechuchowi XII było wiecznie zimno, ponieważ nic nie robił. Pałac cały dymił piecami. Kiedy pewnego dnia wysiadły piece, król w panice zaczął biegać po pałacu. Niespodziewanie, właśnie w biegu się rozgrzał.