Zwariowana dusza

Dusza samobójcy wyrywa się z jego piersi i przeżywa liczne przygody. Żadne ciało, w które wejdzie, ani królewskie, ani żebracze nie okaże się tak wygodne, jak jej posiadacza. Tylko w grobie święty spokój.