Z górki

Penisokształtne ludziki podejmują wspólną próbę zepchnięcia z górki starego wozu na kołach. Rok powstania filmu – 1979 pozwala przypuszczać, że prześmiewcza intencja autora filmu dotyczyła schyłku realnego socjalizmu.