Wielki Przełom

Album ruchomych ilustracji ukazujących historię komunizmu, od powstania pierwszych związków zawodowych w latach 20. XIX wieku po współczesność świętującą w bloku wschodnim sześćdziesiątą rocznicę wybuchu rewolucji październikowej.