Szkoła

Szeregowy żołnierz w czasie musztry porusza się jak człowiek-manekin. Po musztrze układa się do snu. We śnie to on nosi wysokie odznaczenia wojskowe i musztruje kobiece nogi na wysokich obcasach.