Syn

Samotni, starzy rodzice w małorolnym gospodarstwie wypatrują wizyty syna. Mężczyzna zjawia się wreszcie pewnego dnia, ale odgradza się od nich gazetą. Strąca przez nieuwagę kawałek chleba, który ojciec podnosi z uszanowaniem.