Ślady

Na białym i miękkim śniegu mijający dzień zostawia ślady przechodniów i pary bohaterów. Udają się na kolację z potańcówką. Wieczór zakończy się tragicznie, ale następny dzień rozpocznie jak zawsze od śladów mleczarza.