Skrzydła

Skromny urzędnik bankowy jak co dzień zmierza do pracy. Aż pewnego dnia wyrastają mu skrzydła. Nie będzie mu w nich wygodnie i społeczeństwo go w tym utwierdzi.