Pax Vincit

Im bardziej, w oficjalnej propagandzie, celebrowany jest pokój, tym większe prawdopodobieństwo wybuchu kolejnego konfliktu. Hasło „Pokój zwycięży”, popularyzowane po drugiej wojnie światowej, w istocie maskowało wzrastające ryzyko zimnej wojny.