Palacz Guzła

Obraz metaforycznej relacji między olbrzymim kotłem i jego opiekunem – palaczem Guzłą, który dostarcza kolosowi paliwa. Współistnienie dwóch form: technicznej i organicznej prowadzi do przenikania się światów.