Nagrodzone uczucie

Historia nagrodzonego uczucia pana Ludwika, który szukał swego szczęścia w miłości i odnalazł w dniu zaćmienia słońca. Animacja słynnego artystycznego tandemu, Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka, zrealizowana w technice repollero z użyciem obrazów Jana Płaskocińskiego.