Mizantrop

Z wieży Babel wychodzi w świat zagadkowa postać. Szuka prawdy, szuka życia, dołącza do ludzi pracujących w polu i biesiadników. Animacja oparta jest na motywach z malarstwa Petera Bruegla.