Kierdel

Aniołowe zstępują na ziemię i strzegą swoich podopiecznych. A kiedy kończy się dzień, wracają na obłoki, gdzie niczym owieczki strzeże ich niebiański baca.