Kartoteka

Mężczyzna w bibliotece otwiera katalog z kartami – hasłami XX wieku. Figury na kartach ożywają i prezentują osiągnięcia epoki przez ich fatalne skutki.