Gore

Płonie żydowskie miasteczko. Postaci ginących mieszkańców wpisane są w organiczne rzeźby. Ich męczeńską śmierć opiewa męski chór pieśnią Mordechaja Gebirtiga "S’Brent, unzer sztetl brent" (Gore, nasze miasteczko gore!).