Franz Kafka

Praga, koniec XIX wieku. Epizody z biografii Franza Kafki przeplatają się z obrazami z jego prozy: „Metamorfoza”, „Proces”, „Ameryka”. Jak gdyby wszystkie postaci były wcieleniami samego autora.